ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

ثبت شركت سهامي خاص

ثبت راه روشن تنها موسسه ثبتي مي باشد كه در صورت تمايل مشتريان خود توانايي ثبت شركت ها تنها در 5 روز را دارا مي باشد. گاها برخي از مشتريان به دلايل متعدد نياز دارند كه در سريعترين زمان شركت خود را ثبت نمايند. اين بازده ي زماني در برخي موارد حتي كمتر از يك هفته مي باشد. ثبت راه روشن با تكيه بر تجربيات خود نياز ثبت شركت فوري را نيز در سبد خدماتي خود گنجانده است. جهت ثبت شركت در 5 روز، كافيست فرم زير را تكميل نماييد تا مشاوران ما در اسرع وفت با شما تماس بگيرند.
مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص :
1- كپي شناسنامه‌ي كليه‌ي سهام‌داران و بازرسين كه توسط وكيل موسسه راه روشن كپي برابر اصل مي شود.
و بازرسين كه در ايتدا لازم نيست در حين انجام كار پس از تاييد نام شركت بايد تحويل موسسه راه روشن بشود. 2- گواهي عدم سوءپيشينه هيت مديره، مديرعامل

مراحل ثبت شركت سهامي خاص :
– انعقاد قرارداد ثبت شركت سهامي خاص با موسسه راه روشن
تهيه مدارك لازم با مشاوره موسسه راه روشن
توسط موسسه راه روشن انتخاب نام براي شركت و ثبت نام شركت
با توجه به توضيحات موسسه راه روشن امضاء اساسنامه و فرم هاي مورد نياز
طي نمودن مراحل اداري در اداره ثبت شركت ها توسط موسسه راه روشن (حداكثر زمان مورد نياز 10 الي 20 روز )
توسط موسسه راه روشن تحويل شماره ثبت، آگهي ثبت و روزنامه رسمي ممهور به مهر ادراه ثبت شركت ها به مشتري
نكات :
ثبت شركت سهامي خاص در زمان بسيار كمتري (در صورت تمايل متقاضي) توسط ثبت راه روشن انجام مي شود.
هزينه هاي ثبت شركت سهامي خاص و دستمزد وكلا به متقاضي اعلام مي گردد.
كليه صورت جلسات ثبت توسط ثبت راه روشن تنظيم مي گردد.
در واقع موكل تنها كافيت كپي شناسنامه و كارت ملي خود را در اختيار موسسه حقوقي راه روشن قرار دهد تا ثبت شركت خود را انجام دهد.
توضيحات در مورد ثبت شركتهاي سهامي خاص:
1- در ابتدا در مورد ثبت شركت‌هاي خاص بحث مي‌كنيم:
چگونگي ثبت شركت سهامي خاص توسط‌ موسسه حقوقي راه روشن:
پس از تكميل مدارك كه در بالا اشاره شد بايد بگوييم كه براي ثبت شركت‌هاي سهامي خاص حداقل 3 سهام دار وجود دارد و 2 بازرس.
گاهي اوقات افراد پس از مراجعه به دفتر موسسه راه روشن يا حضور كارشناسان مؤسسه راه روشن به دفتر موكل به چندين سوال بر مي‌خورند كه اين سوالات شامل:
– كافي نبودن تعداد نفرات كه بايد به 5 نفر حداقل برسد.
– نداشتن جاي مناسب براي ثبت شركت
– پايين بدون سن سهام داران يعني زير 18 سال هستند
– نداشتن سرمايه كافي براي باز كردن حساب
ابتدا بايد گفت چرا شركت سهامي خاص ثبت كنيم:
مؤسسه راه روشن دلايلي براي ثبت شركت سهامي خاص مطرح مي‌كند كه بايد گفت در شركت‌هاي سهامي خاص شركت در مناقصات و مزايدات بهتر است و اخذ تسهيلات بانكي نزد بانك‌ها به سهولت انجام مي‌پذيرد.
ايرادهايي كه از شركت هاسمي خاص معمولاً افراد گرفته‌اند به اين صورت است كه اعضاي هيأت مديره بايد هر 2 سال تمديد شوند يا بازرسين هر يكسال بايد حتماً تمديد بشوند.
اگر اعضاي هيأت مديره تمديد نشدند چه اتفاقي مي‌افتد؟ مشكل جريمه يا محكوميتي پيش نمي‌آيد فقط بايد بدانيم كه اعضا اگر تمديد نشوند حق امضا و تصميم‌گيري‌ها معتبر نمي‌باشد يعني بايد بلافاصله از طريق مؤسسه حقوقي راه روشن صورتجلسات تنظيم شود و به امضا سهام داران و اعضاي هيأت مديره برسد و كار به اداره ثبت شركت‌ها ارجاع گردد و آگهي شود و بعد به مرحله روزنامه رسمي برسد. در مورد بازرسين هم همينطور.
وقتي در بالا اشاره كرديم كه براي ثبت شركت كافي نبودن تعداد نفرات را دارا نيستيم چه كاري بايد بكنيم يعني اينكه در بعضي مواقع مي‌شود با 4 نفر شركت سهامي خاص ثبت كرد. در موسسه راه روشن به اين مورد اشاره خاصي شده است كه فقط بايد حتماً 2 نفر هم فاميلي با ديگر نفرات نباشند براي مثال ما از چند فاميلي استفاده مي‌كنيم. شايگان سهام دار و مدير عامل و عضو و رئيس هيأت مديره، فرمند نايب رئيس، نيك پور بازرس علي‌البدل، كيان بازرس اصلي كه تعداد در مجمع به 4 نفر رسيد كه حتماً بايد به يكي از سهام‌داران سهم بدهيم. يعني شايگان به عنوان مثال داراي 49 سهم و فرهمند داراي 50 سهم و نيك پور داراي 1 سهم مي‌باشد.
پس نتيجه مي‌گيريم كه در شركت‌هاي سهامي خاص حتماً 2 نفر بايد به سمت اعضاي مديره داشته و مي‌توانيم به بازرسين حتي علي‌البدل نيز سهام بدهيم كه به حداقل 3 نفر سهام‌دار برسيم.
– در مورد جا و مكان ثبت شركت مؤسسه حقوقي راه روشن به اينگونه بيان مي‌كند كه در ابتدا به ثبت شركت حتماً نبايد دفتر كار داشته باشيد مي‌توان پس از ثبت شركت به اخذ دفتر اقدام نمايند.
– همان طور كه اشاره شد ما براي ثبت شركت‌هاي سهامي خاص به 2 نفر كه داراي سمت باشند نياز داريم يعني اينكه از يك نفر كه زير 18 سال باشد به عنوان سهام دار ميشوداستفاده كرد در بالا اشاره كرديم كه به بازرس سهام بدهيم در اينجا به نفر زير 18 سال سهم مي‌دهيم و مشخص كه سهام دار مي‌باشد معمولاً پدر است ولايتاً از طرف شخص زير 18 سال امضا مي‌كند.
براي ثبت شركت سهامي خاص بايد در نظر داشت كه نياز به كپي شناسنامه و كارت ملي كل اعضا و سهام داران و بازرسين است.
شركت‌هاي سهامي خاص داراي يك برگ اظهارنامه است كه اين برگه تعداد سهام هر كدام از سهام داران را مشخص كرده است كه هر شخص چه مقدار سهام دارد. در روزنامه رسمي تعداد سهام هر شخص و نظرات را نمي‌زند نام و سمت‌هاي افراد را بيان مي‌كند كه مقدار سهام و كساني كه سمت ندارند و سهام دارند مشخص نمي‌شود حال اگر بخواهيم يك شركت سهامي خاص ثبت كنيم ابتدا بايد بين شركا تصميم بگيريم نام شركت خودمان را سپس در نظر بگيريم نام شركت بايد از سه كلمه سيلاب تشكيل شده باشد مانند نيما زرين آروين شركت‌هاي دو سيلاب نيز قابل ثبت هستند ولي به شرطي كه از نام‌هاي دو سيلاب قبلاً استفاده نشده باشد از 2 كلمه استفاده نشده باشد كه با مشورت مؤسسه راه روشن اين امر قابل انجام است. برخي از سوالات موكلين به اين صورت است كه از كلمات گروه و بين‌الملل و بازرگاني در نام شركت مي‌توان نوشت. در پاسخ بايد گفت از همه كلمات مي‌توان استفاده كرد ولي از كلمات ايران – كانون – فرهنگي و … نمي‌شود استفاده كرد مگر اينكه از سازمان مربوطه مجوز اخذ كنيم. در شركت‌هاي سهامي خاص تمامي اعضاي شركت بايد حداقل داراي 1 سهم وثيقه باشند يعني اينكه اعضاي شركت‌هاي سهامي خاص نمي‌توانند خارج از سهامداران باشند به عنوان مثال رئيس هيأت مديره بايد حتماً حداقل 1 سهم داشته باشد.
نكته قابل توجه اينجاست كه فقط مدير عامل شركت مي‌تواند خارج از سهام داران باشد يعني سهام نداشته باشد.
سهام‌ها در شركت‌هاي سهامي خاص به چند نوع تقسيم مي‌شوند كه بيشتر موكلين از سه نوع آن استفاده مي‌كنند كه موسسه حقوقي راه روشن به چند نوع اشاره مي‌كند:
1- سهام با نام 2- سهام بي نام 3- سهام ممتاز
بيشتر شركت‌ها سهام با نام ثبت مي‌كنند چون سهام بي نام نزد بانك‌ها و قابل بررسي نمي‌باشد.
سهام ممتاز ارزش گذاري مي‌شود و به سهام خود ارزش بالاتري مي‌بخشد.
ارزش سهام هر كس پس از يك ضرب ساده بدست مي‌آيد. يعني مقدار سهام را ضربدر ارزش اسمي سهام بكنيم مقدار ريالي سهام بدست مي‌آيد.
در شركت‌هاي سهامي خاص ارزش و اعتبار و ميزان پرداخت خسارت و ديون و سوددهي شركت به ميزان ارزش اسمي بستگي دارد.
در شركت‌هاي سهامي خاص وجود نائب رئيس حتماً اجباري مي‌باشد كه در قسمت مسئوليت اشاره شد نيازي نيست.
در شركت‌هاي سهامي خاص بايد در نظر داشته باشيم كه در هنگام ثبت حتماً بازرسين بالاي 18 سال باشند.
تغييرات در شركت‌هاي سهامي خاص به چند صورت انجام مي‌شود:
1- مجمع عمومي فوق‌العاده 2- مجمع عمومي عادي

هر گونه تغيير در شركت‌ها در مجمع عمومي فوق‌العاده انجام پذير هستند و هر گونه تعيين در مجمع عمومي عادي انجام مي‌پذيرد. در شركت‌هاي سهامي خاص ورود و خروج معني ندارد و در صورتي كه در شركت‌هاي مسئوليت محدود ورود و خروج انجام مي‌شد.
صورتجلسه‌اي كه توسط مؤسسه حقوقي راه روشن تنظيم مي‌شود بايد حتماً مشخص شود كه چه نوع مجمعي برگزار شده است.
پس از ثبت شركت موكل به مؤسسه حقوقي راه روشن مراجعه مي‌كند و مي‌خواهد تغييرات در شركت خود ايجاد كند مراحل انجام كار به اين صورت است كه ابتدا مشاوره لازم را از مؤسسه حقوقي راه روشن دريافت مي‌كند و پس عقد قرار را انجام مي‌دهند و مبلغ مشخص مي‌شود.
اگر بخواهيم در شركت تغييراتي انجام بدهيم بلافاصله بايد مجمع عمومي فوق‌العاده برگزار كنيم كه اين امر در صورتي ميسر مي‌شود كه تمامي اعضا و سهام داران حضور پيدا كنند در شركت‌هاي سهامي خاص حتماً در هنگام تغييرات بايد يك شخص به عنوان رئيس جلسه و ديگري به عنوان ناظر اول و سهام بعدي به عنوان ناظر دوم حضور پيدا كنند.
به يك شخص به عنوان منشي جلسه نيز نياز داريم كه مي‌توانند از بين سهام داران باشد يا بازرسين يا حتي يك شخص بيرون از شركت.
تغييراتي مانند تغيير آدرس و تغيير نام شركت و …. در مجمع عمومي فوق‌العاده برگزار مي‌شود در مجمع عمومي عادي نيز دقيقاً به صورت بالا انجام مي‌شود كه بايد حتماً از رئيس جلسه و ناظر اول و ناظر دوم تشكيل شود. و تصميماتي همچون تعيين اعضاي هيأت مديره تعيين بازرسين و تراز و سود و زيان انجام مي‌شود.
جلسه‌اي به نام جلسه هيأت مديره نيز وجود دارد كه براي مشخص كردن حق امضا و سمت اعضاي هيأت مديره تشكيل مي‌شود.
نقش بازرسين در شركت هاي سهامي خاص:
تعريف بازرس در شركت هاي سهامي خاص:
بازرس در شركت هاي سهامي خاص را مي توان به اين صورت بيان كرد كه حسايداران شركت سهامي خاص يا مسئوليت محدود مي باشند.
بازرسين موظف هستند كه تمامي اقدامات مربوط به شركت را مطلع باشند.
يكي از مهمترين وظايف بازرس حسابرسي شركت مي باشد كه در زمان اعلام ترازنامه مالياتي به اداره دارايي بايد ليست حساب كتاب يا همان بيلان مالي و اظهارنامه را امضا كند.
بازرسين هر يك سال يك بار بايد تمديد مي شوند در غير اينصورت امضا ايشان مورد قبول نيست و بايد از طريق موسسه راه روشن اقدامات تمديد بازرسين را انجام دهند.
نكته مم اين است كه بازرسين نبايد نسبت سببي و نسبي با اعضاي هيات مديره داشته باشند.
در واقع هم فاميلي با اعضاي هيات مديره نباشند.
ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۱۸:۰۱ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :