ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

ثبت تغييرات شركت

ثبت تغييرات شركت‌ها:

كليه تغييرات و تصميمات شركتها طي مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي فوق العاده و يا در جلسات هيأت مديره انجام مي پذيرد.

نكته : چنانچه مجمع عمومي عادي در 4 ماه اول پس از پايان سال مالي تشكيل گردد «عادي ساليانه » و در ماههاي ديگر «عادي به طور فوق العاده» ناميده خواهد شد.

الف – اختيارات مجمع عمومي فوق العاده:

1-افزايش يا كاهش سرمايه

2-تغيير در مفاد اساسنامه كه مي تواند شامل : تغيرنام شركت، تغيير موضوع فعاليت، تغيير آدرس، افزايش يا كاهش سرمايه، تبديل سهام به بانام و يا بي نام، افزايش يا كاهش تعداد مديران شركت، تغيير در حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع و ساير مواردي كه طبق قانون تجارت مي توان در اساسنامه تغيير ايجاد نمود.

3-انحلال شركت

ب- اختيارات مجمع عمومي عادي :

ساير مواردي كه جزو اختيارات مجمع عمومي فوق العاده نمي باشد رد صلاحيت مجمع عمومي عادي است كه از جمله شامل : تعيين اعضاء هيئت مديره ( اصلي و علي البدل) تعيين بازرسين (اصلي و علي البدل) ، تصويب بيلان مالي، تعيين پاداش مديران و …

ثبت تغييرات شركت‌ها توسط مؤسسه راه روشن

مدارك مورد نياز براي تغييرات شركت‌ها توسط مؤسسه راه روشن

1- كپي شناسنامه و كارت ملي كل سهام داران در صورت داشتن بازرس و كپي شناسنامه و كارت ملي بازرسين

2- كپي آخرين تغييرات شركت ثبت شده در اداره ثبت شركت‌ها.

همه شركت‌ها يكسري تغييرات پس از ثبت شركت در اداره ثبت شركت‌ها انجام مي‌دهند كه پس از راه اندازي شركت تصميمات جديدي براي پيشرفت و كسب درآمد و خدمات بهتر انجام مي‌دهند. اين تصميمات از جابجايي شركت خود يا تغيير نام شركت، تغيير موضوع شركت، تعيين نفرات هيأت مديره يا بازرسين شركت و افزايش سرمايه شركت و …. مي‌باشد.

كه مؤسسه حقوقي راه روشن به چگونگي اين تغييرات مي‌پردازد.

براي تغييرات شركت بايد ابتدا كپي شناسنامه و كارت ملي كل سهام داران يا شركاء را تهيه كنيم.

اگر كپي شناسنامه و كارت ملي اشخاص كه قبلاً در داخل شركت حضور داشتند، در دسترس نباشند، مشكلي ايجاد نمي‌كند ولي حتماً بايد كپي شناسنامه و كارت ملي نفرات جديد كه مي‌خواهند وارد شركت شوند بايد باشد كه براي اداره ثبت شركت‌ها ارسال شود و اداره ثبت شركت‌ها آن را در پرونده و سوابق شركت در حال تغييرات بايگاني كند.

طبق قراردادي كه في ما بين مؤسسه راه روشن با موكل (مشتري) منعقد مي‌شود تمام توضيحات تغييرات شركت‌ها نوشته مي‌شود.

مشاوره لازم اداره مي‌شود و صورتجلسات تغييرات تنظيم مي‌شود و براي موكل ارسال مي‌‍شود و مشتري آنها را امضا مي‌كند. يك برگه وكالت نيز امضاء كند كه ضميمه كار مي‌شود كه ديگر موكل به اداره ثبت شركت‌ها نرود.

در بعضي مواقع كارفرما (مشتري) به مؤسسه راه روشن مراجعه مي‌كند و مي‌خواهد تغييراتي انجام دهد مانند الحاق به موضوع ولي مشكلي كه دارد اين است كه يك نفر از اعضاء يا سهام داران نيست كه  اين امر قابل انجام است بايد توسط مؤسسه حقوقي راه روشن كارشناسي و بررسي شود اگر تعداد سهام داران و مقدار سهام بيشتر از حد مجاز باشد مشكلي ندارد و تغييرات قابل انجام است.

ولي يادمان باشد به هيچ وجه هيچ شخصي را نمي‌توانيم از شركت بدون حضور خودش از شركت خارج كنيم مگر اينكه از ايشان برگه وكالت داشته باشيم و انجام بدهيم.

در بعضي موارد مشتري مي‌خواهد تمام صورتجلساتي كه در شركت خود يادداشت كرده را به اداره ثبت بفرستد و ثبت كند كه اين قابل انجام نيست. اداره ثبت شركت‌ها فقط صورتجلساتي مانند بيلان مالي، بازرس، هيأت مديره و غيره را آگهي  ثبت انجام مي‌دهد كه سپس توسط مؤسسه حقوقي راه روشن به روزنامه رسمي مي‌رسد و كار به اتمام رسيده است.

انواع تغييرات: تغيير نام شركت گاهي مواقع سهام داران يا شركاء شركت تصميم مي‌گيرند نام شركت را تغيير بدهند دليل اين كار اين است كه شايد قبلاً سهام داران يا شركايي كه قبلاً داخل شركت بوده‌اند از يك نام استفاده مي‌كردند و حالا سهام داران جديد ديگر نمي‌خواهند با نام قديمي كار كنند يا اين كه نام قديمي بدليل انحصاري كردن شركت در يك موضوع فعاليت شركت را براي يك كار نمايان مي‌كرد مانند كلمه تجارت و بازرگاني شركاء تصميم مي‌گيرند تغيير نام را انجام دهند كه مدارك مورد نياز:

كپي شناسنامه و كارت ملي كل سهام داران يا شركاء

افزايش سرمايه: براي افزايش سرمايه بايد دقت داشته باشيم كه علت افزايش سرمايه چيست؟

در بعضي مواقع علت افزايش سرمايه دارايي‌هاي شركت افزايش پيدا مي‌كند و شركاء مي‌خواهند سرمايه اضافه شده (نقدي يا غير نقدي مانند يك زمين و دستگاه و …) را در مدارك شركت خود ثبت كنند كه اين امر از طريق مؤسسه راه روشن امكان پذير است. يا گاهي اوقات يك نفر يا چند شخص حقيقي يا حقوقي مي‌خواهند وارد شركت از قبل ثبت شده در اداره ثبت شركت‌ها بشوند كه وقتي مي‌خواهند خود را شريك يا سهام دار شركت بكنند. با وارد كردن سرمايه جديد خود را در رديف شركاء قرار مي‌دهند.

كاهش سرمايه: كاهش سرمايه به دو حالت اختياري و اجباري انجام مي‌شود كه شركت به دليل نداشتن سود مورد نظر و از دست دادن سرمايه شركت مجبور مي‌شود كاهش سرمايه انجام بدهند كه در نوع اول نامه رسمي بايد از دادگاه اخذ بشود ولي در مورد دوم نيازي به اين كار نمي‌باشد.

البته نكته مهم اين است كه مقدار سهام و ارزش اسمي سهام بايد توسط مؤسسه حقوقي راه روشن بررسي شود كه آيا مي‌توان سرمايه شركت را كاهش داد يا خير.

تغيير آدرس: تغيير آدرس زماني حتمي مي‌شود كه شخص پس از ثبت شركت آدرس شركت خود را تغيير مي‌دهد حالا بدلايلي مانند خريد ملك جديد، بزرگ كردن مكان خود يا براي اداره بيمه كه حتماً بايد جايي كه آدرس شركت ثبت شده است با فيش تلفن يا برق يك كدپستي را نوشته باشد.

الحاق يا تغيير موضوع: در بعضي مواقع شركت ثبت شده تصميم مي‌گيرد كه موضوع خود را با فعاليتي كه مي‌خواهد انجام بدهد تطابق دهد بنابراين طبق صورتجلساتي كه مؤسسه راه روشن تنظيم مي‌كند موضوع درخواستي خود را كلاً تغيير مي‌دهد يا به موضوع قبلي اضافه مي‌كند كه موضوع قبلي شركت خود را داشته باشد.

تعين سمت و حق امضا: در مورد تعيين حق امضا بايد اينگونه گفت كه پس از جابجايي سمت اعضاي هيأت مديره طبق صورتجلسه‌اي جديدي كه مؤسسه راه روشن تنظيم مي‌كند به اين نتيجه مي‌‌رسيم كه حق امضاء تغيير كند كه حق امضاي هيأت مديره مي‌تواند به چند صورت باشد و نامه‌هاي اداري با يك نفر و اسناد تعهد آورد با يك شخص ديگر به عنوان مثال مدير عامل نامه‌هاي اداري را امضا كند و رئيس هيأت مديره اسناد تعهد آور را امضا كند. يا مدير عامل و رئيس هيأت مديره اسناد تعهد آور را امضا كنند و نائب رئيس نامه‌هاي اداري را امضا كند و به هر حالتي كه خود مشتري توافق كند صورتجلسه توسط مؤسسه راه روشن تنظيم مي‌شود.

فرآيند انجام تغييرات شركت‌ها:

1- تماس يا مراجعه حضوري با مؤسسه راه روشن

2- مشاوره لازم توسط كارشناسان مؤسسه راه روشن

3- انعقاد قرارداد با كارفرما (مشتري) توسط مؤسسه راه روشن

4- پيگيري مراحل توسط مؤسسه راه روشن و تنظيم صورتجلسات توسط مؤسسه راه روشن

5- اخذ آگهي ثبت شده از اداره ثبت شركت‌ها و انجام پروسه روزنامه رسمي توسط مؤسسه راه روشن

6- تماس با كارفرما (مشتري) براي دريافت مدارك ممهور به اداره ثبت شركت توسط مؤسسه راه روشن
ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۱:۰۴ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :